Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 april 2016 – Rouffaud/EDEO

(Zaak F-59/13 RENV)1

(Openbare dienst – Terugverwijzing naar het Gerecht na vernietiging – Personeel van EDEO – Arbeidscontractant – Arbeidscontractant voor hulptaken – Herkwalificatie van een overeenkomst van arbeidscontractant voor hulptaken als overeenkomst van arbeidscontractant voor onbepaalde tijd – Weigering)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Thierry Rouffaud (Brussel, België) (vertegenwoordigers: J.-N. Louis en N. de Montigny, advocaten)

Verwerende partij: Europese Dienst voor extern optreden (vertegenwoordigers: S. Marquardt en M. Silva, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om herkwalificatie van zijn opeenvolgende aanstellingsovereenkomsten voor bepaalde tijd als overeenkomst voor onbepaalde tijd en tot erkenning van de periode als arbeidscontractant voor hulptaken als dienstperiode als arbeidscontractant

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij draagt haar eigen kosten in de zaken F-59/13 en F-59/13 RENV.

De Europese Dienst voor extern optreden draagt zijn eigen kosten in zaak T-457/14 P en wordt verwezen in de kosten van Rouffaud in zaak T-457/14 P.

____________

1     PB C 233 van 10.8.2013, blz. 14 (oorspronkelijke zaak F-59/13).