Language of document :

2020 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Portugalijos Respublika

(Byla C-687/20)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Noll-Ehlers, G. Braga da Cruz

Atsakovė: Portugalijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nesudariusi penkių pagrindinių kelių strateginių triukšmo žemėlapių, Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo1 7 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą.

Pripažinti, kad neparengusi 256 pagrindiniams keliams, 55 pagrindiniams geležinkeliams ir Amadoros bei Porto aglomeracijoms skirtų veiksmų planų, Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 202/49 8 straipsnio 2 dalį.

Pripažinti, kad nepateikusi Komisijos informacijos, kurią suteikia penkių pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai, ir veiksmų planų santraukų dėl 256 pagrindinių kelių, 55 pagrindinių geležinkelių ir Amadoros bei Porto aglomeracijų, Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal kartu aiškinamas Direktyvos 2002/49 10 straipsnio 2 dalies ir VI priedo nuostatas.

Priteisti iš Portugalijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Remiantis 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo ir kiek tai susiję su šiuo procesu, Portugalijos valdžios institucijos privalėjo:

1)    Pirma, ne vėliau kaip iki 2008 m. gruodžio 31 d. informuoti Komisiją apie Portugalijos teritorijoje esančias visas aglomeracijas ir visus pagrindinius kelius bei pagrindinius geležinkelius, kaip nustatyta Direktyvos 2002/49 7 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje.

2)    Antra, ne vėliau kaip iki 2012 m. birželio 30 d. sudaryti visų aglomeracijų, pagrindinių kelių ir pagrindinių geležinkelių strateginius triukšmo žemėlapius, kuriuose būtų parodyta padėtis 2011 ataskaitiniais metais, kaip nustatyta Direktyvos 2002/49 7 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje. Portugalijos valdžios institucijos taip pat privalėjo ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 30 d. Komisijai pateikti informaciją apie strateginius triukšmo žemėlapius, kaip nustatyta kartu aiškinamose Direktyvos 2002/49 10 straipsnio 2 dalies ir VI priedo nuostatose.

3)    Trečia, ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 18 d. parengti visoms Portugalijos teritorijoje esančioms aglomeracijoms, visiems pagrindiniams keliams ir pagrindiniams geležinkeliams skirtus veiksmų planus. Portugalijos valdžios institucijos taip pat privalėjo ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio 18 d. Komisijai pateikti tų veiksmų planų santraukas, kaip nustatyta kartu aiškinamose Direktyvos 2002/49 10 straipsnio 2 dalies ir VI priedo nuostatose.

Reikia pažymėti, kad pirmiau nurodyti įsipareigojimai yra trys vienas po kito einantys Direktyvoje 2002/49 numatyti etapai, o antrasis ir trečiasis etapai grindžiami prieš tai buvusiu etapu.

____________

1 OL L 189, 2002, p. 12, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 101.