Language of document :

2020 m. gruodžio 21 d. Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje B / O, P, OP, G, N

(Byla C-691/20)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: B

Atsakovės: O, P, OP, G, N

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Sąjungos teisę, konkrečiai SESV 18 straipsnį, draudžiama netaikyti Código de Trabalho (Darbo kodeksas) 334 straipsnyje numatytos tvarkos kitoje valstybėje narėje įsteigtoms įmonėms, kaip nustatyta Código das sociedades comerciais (Komercinių bendrovių kodeksas) 481 straipsnio 2 dalyje?

____________