Language of document :

Recurs introdus la 16 decembrie 2020 de smart things solutions GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 15 octombrie 2020 în cauza T-48/19, smart things solutions/EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things)

(Cauza C-681/20 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: smart things solutions GmbH (reprezentant: R. Dissmann, avocat)

Celelalte părți din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Samsung Electronics GmbH

Prin Ordonanța din 24 martie 2021, Curtea de Justiție (Camera de admitere în principiu a recursurilor) a statuat că recursul nu este admis în principiu și că smart things solutions GmbH suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________