Language of document :

Žalba koju je 28. prosinca 2020. podnio Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 15. listopada 2020. u predmetu T-307/18, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Komisija

(predmet C-718/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (zastupnici: K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, advocaat)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

u potpunosti ukine pobijanu presudu;

prihvati žaliteljev tužbeni zahtjev postavljen u tužbi pred Općim sudom i poništi Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 2018/3301 , u dijelu u kojem se odnosi na žalitelja, sukladno članku 61. Statuta Suda;

naloži drugoj stranci u postupku snošenje žaliteljevih troškova u vezi s vezanih za ovomu žalbom u i za postupakom pred Općim sudom u predmetu T-307/18.

Podredno, žalitelj od Suda zahtijeva da:

vrati predmet Općem sudu na odlučivanje po žaliteljevim žalbenim razlozima, kako je opravdano stanjem postupka; i

o troškovima odluči naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prema prvom žalbenom razlogu, Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava zaključivši da je Komisija pravodobno žaliteljima u ovom postupku ponudila objavu svih ključnih činjenica i razmatranja. Da je Komisija ispunila obveze iz članka 20. stavaka 2. i 4. Uredbe (EU) 2016/10362 (u daljnjem tekstu: Osnovna uredba), žalitelj bi Komisiji podnio bitne komentare, te bi slijedom toga utvrđivanje dampinga bilo povoljno za žalitelja. Opći je sud također iskrivio činjenice utvrdivši da je uobičajena vrijednost žaliteljevih bSSSPT-a (bešavnih cijevi od nehrđajućeg čelikaa) za zaštitu i bušenje utvrđena upućivanjem na kontrolne brojeve proizvoda koje je prijavio indijski proizvođač.

Prema drugom žalbenom razlogu, pobijana presuda sadržava pogrešku koja se tiče prava jer se u njoj smatra da se zakonitost akata UnijeEU-a koji su doneseni u skladu s člankom 2. stavkom 7. Osnovne uredbe ne može preispitivati s obzirom na Protokol o pristupanju Narodne Republike Kine WTO-u. Podredno, pobijana presuda sadržava pogrešku koja se tiče prava jer se njome propustilo prepoznati da je članak 2. stavak 7. Osnovne uredbe iznimka od članka 2. stavaka 1. do 6. te uredbe koji se mogu posebice primijeniti samo posebno na kineski uvoz u EU na temelju odredbe 15. stavka 1. točke (d) Protokola o pristupanju Narodne Republike Kine WTO-u i dok god su te odredbe na snazi. Komisijino korištenje Indije kao analogne države u žaliteljevom slučaju bilo je pogrešno i prema pravu UnijeEU-a i prema pravu WTO-a. Taj je pristup za posljedicu imao Komisijno utvrđenje vrlo velike dampinške marže u odnosu na žalitelja, dok potonje uopće nije trebalo biti da je Komisija umjesto toga na žalitelja primijenila odredbe članka 2. stavaka 1. do 6. Osnovne uredbe. Usto, Opći se sud uopće nije bavio pitanjem netočnih informacija koje je indijski proizvođač pružio Komisiji u točki 154. pobijane presude i, slijedom toga, u njezinim daljnjim dijelovima, iako je pravilno iznio taj žaliteljev argument u točki 150. pobijane presude.

Prema trećem žalbenom razlogu, utvrđenja Općeg suda zahvaćena su pogreškama u primjeni članka 2. stavaka 10. i 11., te članka 11. stavka 9. Osnovne uredbe, u kojim se utvrđuju obveze institucija UnijeEU-a da u žaliteljevom slučaju osiguraju poštenu usporedbu između uobičajene vrijednosti i žaliteljeve izvozne cijene.

Prema četvrtom su žalbenom razlogu u , utvrđenjima Općeg suda počinjenezahvaćena su pogreškeama koje se tiču prava i koje iskrivljene su avaju činjenice. Metodologija koju je Komisija primijenila za utvrđivanje koeficijenata primijenjenih na uobičajenu vrijednost žaliteljevih SSSPT-a tipa „C”; te na utvrđivanje uobičajene vrijednosti žaliteljevih bešavnih cijevi od nehrđajućeg čelika SSSPT-a za „zaštitu i bušenje” bila je pogrešna i nije žalitelju jamčila poštenu uobičajenu vrijednost prema članku 2. Osnovne uredbe, što je za posljedicu po žalitelja imalo jako velike dampinške marže. Ta utvrđenja Općeg suda su također potpuno zanemarila sudsku praksu Žalbenog tijela WTO-a u predmetu EZ - elementi za pričvršćivanje.

Prema petom žalbenom razlogu, Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava uključivši u svojim utvrđenjima o utjecaju sniženja cijena žaliteljevih bešavnih cijevi od nehrđajućeg čelikaSSSPT-a na EU, jer se te cijene koje se koriste u carinskim postupcima unutarnje proizvodnje.

____________

1 Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/330 оd 5. ožujka 2018. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih bešavnih cijevi od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2018., L 63, str. 15. i ispravak SL 2020., L 342, str. 32.).

2 Uredba (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (SL 2016., L 176, str. 21.).