Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht München (Německo) dne 7. ledna 2022 – HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG v. Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

(Věc C-17/22)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht München

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG

Žalovaná: Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Předběžné otázky

1.a.    Vyplývá z výkladu čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)1 , že u osobní společnosti nabízející podíly široké veřejnosti (Publikumspersonengesellschaft) postačuje podíl na společnosti v postavení společníka, který neručí osobně, ručí pouze v malém rozsahu a není jednatelem, k tomu, aby měl „oprávněný zájem“ na získání informací o všech společnících, kteří jsou nepřímými držiteli podílů na společnosti prostřednictvím svěřenského správce, jejich kontaktních údajích a jejich podílu na kapitálu osobní společnosti, a aby ze společenské smlouvy vyplývala odpovídající smluvní povinnost,

1.b.    nebo je za těchto podmínek oprávněný zájem omezen na získání informací ze strany společnosti o takových držitelích nepřímých podílů, kteří neručí v malém rozsahu, nýbrž drží minimální podíl, z něhož lze přinejmenším usuzovat na to, že mají vliv na vývoj společnosti?

2.a    Postačuje úmysl kontaktování za účelem seznámení se, výměny názorů nebo jednání o odkupu podílů na společnosti k tomu, aby u takového neomezeného práva (1a) nebyla překročena v něm obsažená mez zneužití práva nebo byla učiněna (1b) výjimka z omezení omezeného práva na poskytnutí informací,

2.b    nebo je zájem na poskytnutí informací relevantní až tehdy, pokud je poskytnutí požadováno s výslovným úmyslem navázat kontakt s dalšími společníky za účelem koordinace postupu za konkrétně uvedených okolností, které vyžadují utváření vůle v rámci rozhodnutí společníků?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).