Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht München (Saksamaa) 7. jaanuaril 2022 – HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG versus Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

(kohtuasi C-17/22)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht München

Põhikohtuasja pooled

Hageja: HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG

Kostja: Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Eelotsuse küsimused

1.a.    Kas isikuandmete kaitse üldmääruse1 artikli 6 lõike 1 punktide b ja f tõlgendamisest tuleneb, et osi avalikult emiteerinud isikuühingu (sks k Publikumspersonengesellschaft) puhul piisab kaudse osalusega, vaid piiratud vastutusega ja äriühingu juhtimisest välja jääva osaniku olemasolust, et eeldada „õigustatud huvi“ saada teavet kõigi ühingus usaldushalduri kaudu kaudset osalust omavate osanike, nende kontaktandmete ja osaluse suuruse kohta kõnealuses äriühingus ning tuletada ühingulepingust vastav lepinguline kohustus,

1.b.    või kas sellistel tingimustel piirdub õigustatud huvi teabega nende kaudse osalusega osanike kohta, kelle vastutus ei ole piiratud ja kelle osalus on sellise minimaalse suurusega, mis võimaldab mõju äriühingu tegevusele vähemasti eeldada?

2.a.    Kas selleks, et sellise piiramatu õiguse (1a) puhul vältida õiguste kuritarvitamise piiri ületamist või teha erand teabe piiratud andmise õiguses (1b) seisnevast piirangust, piisab kavatsusest võtta ühendust tutvumise, arvamuste vahetamise või osade ostu üle läbirääkimiste pidamise eesmärgil,

2.b.    või on huvi teabe saamise vastu asjakohane alles siis, kui teavet nõutakse sõnaselge kavatsusega võtta ühendust teiste osanikega, et taotleda neilt kooskõlastust konkreetselt nimetatud põhjustel, mis nõuavad tahteavaldust osanike otsuste raames?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 2016, L 119, lk 1).