Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht München (Germania) la 7 ianuarie 2022 – HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG/Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

(Cauza C-17/22)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht München

Părțile din procedura principală

Reclamantă: HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG

Pârâtă: Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Întrebările preliminare

1.a    Din interpretarea articolului 6 alineatul (1) literele (b) și (f) din Regulamentul general privind protecția datelor1 reiese că, în cazul unei societăți publice de persoane, participarea la societate în calitate de asociat fără răspundere personală, având numai un nivel redus de răspundere și fără a fi administrator asociat este suficientă pentru a constata existența unui „interes legitim” în ceea ce privește informațiile referitoare la toți asociații care participă indirect, prin intermediul unui administrator fiduciar, la datele de contact ale acestora și la participarea acestora la societatea publică de persoane și pentru a deduce, din contractul de societate, o obligație contractuală corespunzătoare

1.b    sau, în asemenea condiții, interesul legitim se limitează la obținerea de informații de la societate cu privire la acei participanți indirecți care nu au un nivel scăzut de răspundere, ci dețin o cotă minimă care le permite să exercite cel puțin o influență asupra viitorului societății?

2.a    În cazul unui astfel de drept nelimitat [1) litera a)], pentru a nu depăși limita, inerentă acestuia, a unui abuz de drept sau pentru a face o excepție de la restrângerea unui drept de acces limitat [prima întrebare b)], este suficientă intenția de a lua contact în scopul cunoașterii reciproce, al unui schimb de opinii sau al unor negocieri cu privire la cumpărarea de părți sociale

2.b    sau un interes pentru a obține informații este considerat relevant numai în cazul în care divulgarea este solicitată cu intenția expresă de a lua contact cu alți asociați pentru a le solicita coordonare în scopurile indicate în mod concret, care fac necesară formarea unei voințe în cadrul unor decizii ale asociaților?

____________

1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO 2016, L 119, p. 1).