Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 13. aprila 2021 - Porr Bau GmbH/Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

(Zadeva C-238/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Porr Bau GmbH

Zadevni organ: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

Vprašanja za predhodno odločanje:

1.    Ali je nacionalna ureditev, v skladu s katero status odpadka preneha šele, ko se odpadki ali odpadne snovi ali snovi, pridobljene iz njih, neposredno uporabijo kot nadomestek za surovine ali izdelke, proizvedene iz primarnih surovin, ali ko so pripravljeni za ponovno uporabo, v nasprotju s členom 6(1) Direktive 2008/98/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

2.    Ali je nacionalna ureditev, v skladu s katero lahko izkopanemu materialu status odpadka preneha šele, ko se uporabi kot nadomestek za surovine ali izdelke, proizvedene iz primarnih surovin, v nasprotju s členom 6(1) Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008?

Če je odgovor na prvo in/ali drugo vprašanje nikalen:

3.    Ali je nacionalna ureditev, v skladu s katero izkopanemu materialu ne more prenehati status odpadka, če niso ali niso v celoti izpolnjena formalna merila (zlasti obveznosti vodenja evidenc in dokumentiranja), ki niso okoljsko pomembna za izvedeni ukrep, čeprav izkopani material dokazano ne dosega mejnih vrednosti, ki so določene za predvideni konkretni namen uporabe (kakovostni razred), v nasprotju s členom 6(1) Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008?

____________

1 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL 2008, L 312, str. 3).