Language of document :

Žaloba podaná dne 8. dubna 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-32/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: F. Moyse, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o vyplacení náhrady, kterou má Komise vyplatit žalobci jako odchodné.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Komise ze dne 9. ledna 2013, kterým odmítla vyhovět žádosti žalobce a zamítla jeho stížnost týkající se vyplacení náhrady, kterou mu má Komise vyplatit z důvodu jeho odstoupení z funkce. Podpůrně se žaloba týká i zrušení dopisu Komise ze dne 13. dubna 2012, ve kterém Komise přijala své první stanovisko v souvislosti se žádostí žalobce o přepočítání částky, kterou mu má Komise vyplatit,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.