Language of document :

Beroep ingesteld op 28 maart 2013 – ZZ / EMA

(Zaak F-29/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europees Geneesmiddelenbureau

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoekers overeenkomst van tijdelijk functionaris niet te verlengen en verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 30 augustus 2012 om verzoekers overeenkomst niet te verlengen, de arbeidsverhouding op 30 april 2013 te beëindigen en hem ambtshalve verlof te geven;

nietigverklaring van het besluit van 26 februari 2013 houdende afwijzing van het verzoek om verlenging van de overeenkomst;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure alsmede betaling aan verzoeker van een bedrag van 25 000 EUR voor zijn immateriële schade.