Language of document :

Talan väckt den 28 mars 2013 – ZZ mot EMA

(Mål F-29/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte förnya sökandens avtal om visstidsanställning samt skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 30 augusti 2012 att inte förnya sökandens anställningsavtal, att avsluta anställningsförhållandet per den 30 april 2013 och att ålägga honom att ta ledigt,

ogiltigförklara beslutet av den 26 februari 2013 om avslag på ansökan om att anställningsavtalet skulle förnyas, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna samt erlägga skadestånd om 25 000 euro för ideell skada..