Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 19.9.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-31/13)

(Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta – Kanne, joka on toimitettu telekopiolaitteella kanteen nostamisen määräajassa, jota on etäisyyden vuoksi jatkettu kymmenellä päivällä – Kanne, joka on toimitettu kirjeitse seuraavien kymmenen päivän kuluessa – Kaksi kannetta, jotka eivät ole samanlaisia – Myöhässä nostettu kanne)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan unionin komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan kumoamaan päätös, jolla hylättiin kantajan vaatimus saada korvausta vahingosta, jota hän väittää kärsineensä siinä yhteydessä ja sen jälkeen, kun hänet siirrettiin komission Luandan-edustustosta komission toimipaikkaan Brysseliin

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.