Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 19-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(F-31/13. sz. ügy)

(Közszolgálat – Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a – A távolságra tekintettel járó tíznapos átalány-határidővel meghosszabbított keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél – Az ezt követő tíz napon belül postai úton benyújtott keresetlevél – Az egyik és a másik közötti azonosság hiánya – A kereset elkésettsége)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Az ügy tárgya

A felperes azon kérelme elutasításának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben kártérítésre tart igényt azon károk címén, amelyek állítólag annak alkalmával, illetve azt követően érték őt, hogy a Bizottság luandai küldöttségéről áthelyezték őt a Bizottság brüsszeli székhelyére

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

L. Marcuccio maga viseli saját költségeit.