Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 16. december 2013 – Roda mod Kommissionen

(Sag F-30/13)

(Personalesag – efterladtepension – en tidligere ægtefælles død – underholdsbidrag – administrativ procedure – krav om klage – for sent indgivet – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Silvana Roda (Ispra, Italien) (ved advokat L. Ribolzi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om afslag på sagsøgerens anmodning om at få tildelt efterladtepension med 60% af sin afdøde hustrus sidste grundløn.

Konklusion

Sagen afvises.

Silvana Roda bærer sine egne omkostninger.