Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 16. prosinca 2013. – Roda protiv Komisije

(Predmet F-30/13)

(Javna služba – Mirovina za nadživjele osobe – Smrt bivšeg supružnika – Naknada za uzdržavanje– Predsudski postupak – Nužnost podnošenja pravnog lijeka – Zakašnjenje – Očita nedopuštenost)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužiteljica: Silvana Roda (Ispra, Italija) (zastupnik: L. Ribolzi, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Komisije kojom se odbija zahtjev tužiteljice za dodjelu prava na mirovinu za nadživjele osobe u visini 60 % zadnje osnovne plaće svojeg pokojnog bivšeg supruga.Izreka rješenja Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena.S. Roda će snositi vlastite troškove.