Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 27. února 2014 – Walton v. Komise

(Věc F-32/13)1

„Veřejná služba – Dočasný zaměstnanec – Odchodné – Odstoupení konstatované rozsudkem Tribunálu Evropských společenství – Stanovení data odstoupení – Překážka věci pravomocně rozsouzené – Rozhodnutí OOJ, jež nabyla z důvodu nepodání opravných prostředků právní moci – Nedodržení předchozího správního řízení – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Robert Walton (Oxford, Spojené království) (zástupce: F. Moyse, advokát)Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a A.- C. Simon, zmocněnci)Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí, který se zamítá žádost o vyplacení náhrady, kterou má Komise žalobci vyplatit jako odchodné Výrok usneseníŽaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.Robert Walton ponese vlastní náklady řízení a náhradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.