Language of document : ECLI:EU:F:2013:136

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(második tanács)

2013. szeptember 19.

F‑31/13. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §‑a – A távolságra tekintettel járó tíznapos átalány-határidővel meghosszabbított keresetindítási határidőn belül telefax útján benyújtott keresetlevél – Az ezt követő tíz napon belül postai úton benyújtott keresetlevél – A kettő közötti azonosság hiánya – A kereset elkésettsége”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio többek között azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság által hozott, a 2012. március 12‑én kiegészített 2012. március 1‑jei kérelmét, valamint a 2012. július 12‑i panaszát elutasító határozatot, és ítéljen meg számára kártérítést a Bizottság által 2002. márciusában hozott, őt a Bizottság luandai (Angola) küldöttségéről a Bizottság brüsszeli (Belgium) székhelyére áthelyező határozat által számára állítólagosan okozott kár miatt. A keresetlevél eredeti példányának postai úton történő benyújtását megelőzte egy, az eredeti keresetlevél másolataként bemutatott dokumentum telefax útján történő megküldése.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. L. Marcuccio maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – A keresetindítási határidőn belül telefax útján benyújtott keresetlevél – Az ügyvédnek a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, saját kezű aláírása – Következmény – A telefax beérkezési időpontja figyelembevételének hiánya a keresetindítási határidő vizsgálata szempontjából

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 34. cikk 1. és 6. §; személyzeti szabályzat, 91. cikk (3) bekezdés)

A periratoknak az uniós közszolgálati perek keretében történő szabályos benyújtása érdekében a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 34. cikkének rendelkezései – különösen annak 1. és 6. §‑a –, amelyek lehetővé teszik a keresetlevél telefax útján történő benyújtását, a felek képviselőjét arra kötelezik, hogy az irat eredeti példányát saját kezűleg írja alá, mielőtt azt telefax útján megküldi, és ugyanezen eredeti példányt ezt követően legkésőbb tíz napon belül nyújtsa be a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához.

E körülmények között, ha visszamenőlegesen fény derül arra, hogy az iratnak a telefax útján történő megküldését követően tíz napon belül a Hivatalhoz ténylegesen benyújtott eredeti példányán nem ugyanaz az aláírás szerepel, mint a telefax útján megküldött dokumentumon, azt kell megállapítani, hogy a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához két különböző eljárási irat érkezett, akkor is, ha ugyanaz a személy írta őket alá. Ugyanis, noha a Közszolgálati Törvényszéknek nem kell vizsgálnia, hogy a két szöveg szóról szóra egyezik‑e, nyilvánvaló, hogy ha a két dokumentum egyikén szereplő aláírás nem azonos a másikon szereplővel, akkor a telefax útján továbbított dokumentum nem a postai úton benyújtott irat eredeti példányának másolata.

Egyebekben, ha a telefax útján elküldött szöveg megküldése nem felel meg az eljárási szabályzat 34. cikke által előírt jogbiztonság feltételeinek, a telefax útján megküldött dokumentum benyújtásának időpontja nem vehető figyelembe a keresetindítási határidő betartása szempontjából.

(lásd a 19., 20. és 22. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑138/01. R. sz., F kontra Számvevőszék ügyben 2001. november 13‑án hozott végzésének 8. és 9. pontja.