Language of document : ECLI:EU:F:2013:218

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2013. december 16.

F‑30/13. sz. ügy

Silvana Roda

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Özvegyi nyugdíj – Korábbi házastárs halála – Tartásdíj – A pert megelőző eljárás – A panasz szükségessége – Elkésettség – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben S. Roda azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot arra, hogy fizesse meg neki az elhunyt volt házastársa – annak halála időpontjától számított – öregségi nyugdíjának 35%‑át és a hátralékok kamatait.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. S. Roda maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Eljárásgátló jelleg – A bíróság által hivatalból történő vizsgálat

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk, (2) bekezdés)

A sérelmet okozó aktus elleni panasz benyújtására nyitva álló, a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdésében előírt három hónapos határidő jogvesztő jellegű, és sem a felek, sem a bíróság nem térhet el attól, mivel e határidő célja a jogi helyzetek biztonságának és világos voltának, valamint a jog egyértelműségének biztosítása. Az uniós bíróság feladata tehát, hogy a határidő betartását hivatalból ellenőrizze.

(lásd a 13. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑358/03. sz., Krahl kontra Bizottság ügyben 2005. szeptember 7‑én hozott végzésének 35. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.