Language of document : ECLI:EU:F:2014:43

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2014. gada 20. martā

Lieta F‑33/13

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts – Prasības pieteikums, kas ir iesniegts pa faksu prasības celšanas termiņā – Advokāta pašrocīgs paraksts, kas atšķiras no paraksta pa pastu nosūtītajā prasības pieteikuma oriģinālā – Novēlota prasība – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko L. Marcuccio it īpaši lūdz atcelt Eiropas Komisijas lēmumu, ar kuru ir atteikts viņam izmaksāt summu, kas būtu finansiāla kompensācija par neizmantotām ikgadējā atvaļinājuma dienām. Pirms prasības pieteikuma oriģināla nosūtīšanas pa pastu, 2013. gada 8. aprīlī pa faksu Civildienesta tiesas kancelejai tika nosūtīts dokuments, kas tika pasniegts kā pa pastu nosūtīta prasības pieteikuma oriģināla kopija.

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Prasības pieteikums, kas ir iesniegts pa faksu prasības celšanas termiņā – Advokāta pašrocīgs paraksts, kas atšķiras no paraksta pa pastu nosūtītajā prasības pieteikuma oriģinālā – Sekas – Faksa saņemšanas datuma neņemšana vērā, lai novērtētu, vai ir ievērots prasības celšanas termiņš

(Civildienesta tiesas Reglamenta 34. panta 6. punkts, Civildienesta noteikumu 91. panta 3. punkts)

Attiecībā uz saikni starp advokāta, kurš pārstāv prasītāju, parakstu uz prasības pieteikuma, kas nosūtīts pa faksu Civildienesta tiesai, un parakstu, kurš ir uz desmit dienas vēlāk iesniegta oriģināla – ja prasības pieteikuma, kas iesniegts pa faksu, lejasdaļā esošais paraksts nav vienāds ar to, kurš ir uz vēlāk iesniegtā prasības pieteikuma oriģināla, tad pa faksu nosūtīto prasības pieteikumu nevar ņemt vērā, lai būtu ievērots prasības celšanas termiņš.

Tas, ka Civildienesta tiesa piemēro šauri sava Reglamenta 34. panta 6. punkta normas, atbilst tiesiskās drošības prasībām un nepieciešamībai novērst jebkādu diskrimināciju vai patvaļību tiesvedībā.

(skat. 30 un 31. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2011. gada 22. septembris, C‑426/10 P Bell & Ross BV/ITSB, 43. punkts.

Vispārējā tiesa: 2013. gada 14. novembris, T‑283/13 P Marcuccio/Komisija, 14. un 19. punkti.

Civildienesta tiesa: 2013. gada 11. marts, F‑131/12 Marcuccio/Komisija, 24. punkts.