Language of document : ECLI:EU:F:2014:43

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)

20 martie 2014

Cauza F‑33/13

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Articolul 34 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură – Cerere introductivă transmisă prin fax în termenul de introducere a acțiunii – Semnătură olografă a avocatului diferită de cea care figurează pe originalul cererii introductive adresate prin poștă – Tardivitatea acțiunii – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabilă Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care domnul Marcuccio solicită în special anularea deciziei prin care Comisia Europeană a refuzat să îi plătească o sumă reprezentând compensarea în bani a concediilor anuale neefectuate. Depunerea originalului cererii sale introductive prin poștă a fost precedată de trimiterea prin fax, la 8 aprilie 2013, la grefa Tribunalului, care a recepționat‑o în aceeași zi, a unui document prezentat drept copie a originalului cererii introductive depuse prin poștă

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Procedură jurisdicțională – Cerere de sesizare a instanței – Cerințe de formă – Cerere introductivă transmisă prin fax în termenul de introducere a acțiunii – Semnătură olografă a avocatului diferită de cea care figurează pe originalul cererii introductive adresate prin poștă – Consecință – Neluarea în considerare a datei la care a fost primit faxul în vederea aprecierii respectării termenului de introducere a acțiunii

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 34 alin. (6); Statutul funcționarilor, art. 91 alin. (3)]

În ceea ce privește legătura dintre semnătura avocatului care îl reprezintă pe un reclamant, care figurează pe o cerere introductivă depusă la Tribunalul Funcției Publice prin fax, și cea aplicată pe originalul depus în cel mult 10 zile, atunci când semnătura care figurează în încheierea cererii introductive depuse prin fax nu este identică cu cea care figurează pe originalul cererii introductive transmis ulterior, cererea introductivă depusă prin fax nu poate fi luată în considerare pentru aprecierea respectării termenului de introducere a acțiunii.

Astfel, aplicarea strictă de către Tribunal a articolului 34 alineatul (6) din regulamentul său de procedură răspunde cerinței securității juridice și necesității de a evita orice discriminare sau orice tratament arbitrar în administrarea justiției.

(a se vedea punctele 30 și 31)

Trimitere la:

Curte: 22 septembrie 2011, Bell & Ross/OAPI, C‑426/10 P, punctul 43

Tribunalul Uniunii Europene: 14 noiembrie 2013, Marcuccio/Comisia, T‑283/13 P, punctele 14 și 19

Tribunalul Funcției Publice: 11 martie 2013, Marcuccio/Comisia, F‑131/12, punctul 24