Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 20. marta rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-33/13)

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts – Prasības pieteikums, kas ir iesniegts pa faksu prasības celšanas termiņā – Advokāta pašrocīgs paraksts, kas atšķiras no paraksta pa pastu nosūtītajā prasības pieteikuma oriģinālā – Novēlota prasība – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda  itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Trikase, Itālija) (pārstāvji – G. Cipressa un L. Mansullo, advokāti)Atbildētāja: Eiropas KomisijaPriekšmetsPrasība atcelt lēmumu, ar ko ir noraidīts prasītāja lūgums izmaksāt kompensāciju par neizmantotām atvaļinājuma dienām viņa slimības atvaļinājuma laikā no 2002. gada 4. janvāra līdz 2005. gada 31. maijamRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.