Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 15. oktober 2015 – Drakeford mod EMA

(Sag F-29/13 RENV)

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________