Language of document : ECLI:EU:T:2021:426


 


 Rješenje predsjednika Općeg suda od 12. srpnja 2021. – Jalkh/Parlament

(predmet T-230/21 R)

„Zahtjev za privremenu pravnu zaštitu – Institucionalno pravo – Član Europskog parlamenta – Povlastice i imuniteti – Ukidanje zastupničkog imuniteta – Zahtjev za suspenziju izvršenja – Nepostojanje hitnosti”

1.      Zahtjev za privremenu pravnu zaštitu – Suspenzija izvršenja – Privremene mjere – Pretpostavke za određivanje – Fumus boni iuris – Hitnost – Teška i nepopravljiva šteta – Kumulativnost – Odvagivanje svih interesa o kojima je riječ – Redoslijed ispitivanja i način provjere – Diskrecijska ovlast suca privremene pravne zaštite

(čl. 256. st. 1., čl. 278. i 279. UFEU-a; Poslovnik Općeg suda, čl. 156. st. 4.)

(t. 13., 16., 17.)

2.      Zahtjev za privremenu pravnu zaštitu – Suspenzija primjene – Privremene mjere – Pretpostavke za određivanje – Hitnost – Teška i nepopravljiva šteta – Teret dokazivanja na stranci koja zahtijeva privremenu mjeru

(čl. 278. i 279. UFEU-a; Poslovnik Općeg suda, čl. 156. st. 4.)

(t. 20., 21.)

3.      Zahtjev za privremenu pravnu zaštitu – Pretpostavke dopuštenosti – Zahtjev – Formalni zahtjevi – Izlaganje razloga koji prima facie opravdavaju određivanje predloženih mjera – Opće upućivanje na druge podneske – Nedopuštenost

(čl. 278. UFEU-a; Poslovnik Općeg suda, čl. 156. st. 4. i 5.)

(t. 27., 29., 30.)

4.      Zahtjev za privremenu pravnu zaštitu – Suspenzija primjene – Privremene mjere – Pretpostavke za određivanje – Hitnost – Teška i nepopravljiva šteta – Teret dokazivanja – Odluka Europskog parlamenta kojom se zastupniku ukida imunitet – Nepostojanje povrede prava na slobodno izvršavanje zastupničkog mandata i dobrog funkcioniranja Parlamenta – Nepostojanje hitnosti

(čl. 278. i 279. UFEU-a; Poslovnik Općeg suda, čl. 156. st. 4.)

(t. 31.-33.)

5.      Privremena pravna zaštita – Suspenzija primjene – Privremene mjere – Pretpostavke za određivanje – Hitnost – Teška i nepopravljiva šteta – Uzimanje u obzir očite nezakonitosti pobijanog akta – Teret dokazivanja

(čl. 278. i 279. UFEU-a; Poslovnik Općeg suda, čl. 156. st. 4.)

(t. 34.-36.)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 278. UFEU-a za suspenziju izvršenja Odluke Parlamenta P9_TA(2021)0092 od 25. ožujka 2021. o zahtjevu za ukidanje imuniteta tužitelja (2020/2110(IMM)).

Izreka

1.

Odbija se zahtjev za privremenu pravnu zaštitu.

2.

O troškovima će se odlučiti naknadno.