Language of document : ECLI:EU:T:2021:426

Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 12. julija 2021 – Jalkh/Parlament

(Zadeva T230/21 R)

„Začasna odredba – Pravo institucij – Član Evropskega parlamenta – Privilegiji in imunitete – Odvzem parlamentarne imunitete – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti“

1.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Fumus boni juris – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Kumulativnost – Tehtanje vseh zadevnih interesov – Vrstni red preizkusa in način preverjanja – Diskrecijska pravica sodnika za začasne odredbe

(členi 256(1), 278 in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4))

(Glej točke 13, 16 in 17.)

2.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Dokazno breme, ki ga nosi stranka, ki predlaga izdajo začasne odredbe

(člena 278 in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4))

(Glej točki 20 in 21.)

3.      Začasna odredba – Pogoji dopustnosti – Vloga – Formalne zahteve – Navajanje razlogov, ki na prvi pogled upravičujejo odobritev predlaganih ukrepov – Splošno sklicevanje na druga pisanja – Nedopustnost

(člen 278 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4) in (5))

(Glej točke 27, 29 in 30.)

4.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Dokazno breme – Sklep Evropskega parlamenta o odvzemu poslanske imunitete – Neobstoj kršitve pravice do svobodnega izvrševanja nalog poslanskega mandata in dobrega delovanja Parlamenta – Neobstoj nujnosti

(člena 278 in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4))

(Glej točke od 31 do 33.)

5.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Upoštevanje očitne nezakonitosti izpodbijanega akta – Dokazno breme

(člena 278 in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4))

(Glej točke od 34 do 36.)

Predmet

Predlog na podlagi člena 278 PDEU za odlog izvršitve sklepa Parlamenta P9_TA(2021)0092 z dne 25. marca 2021 o predlogu za odvzem imunitete tožeči stranki (2020/2110 (IMM)).

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.