Language of document : ECLI:EU:T:2021:848


 


 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 1.12.2021 – Jalkh vastaan parlamentti

(asia T-230/21)

(Toimielimiä koskeva oikeus – Parlamentin jäsen – Erioikeudet ja vapaudet – Päätös parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämisestä – Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevat 8 ja 9 artikla – Koskemattomuuden pidättämistä koskeva menettely – Ilmeinen arviointivirhe)

1.      Euroopan unionin erioikeudet ja vapaudet – Euroopan parlamentin jäsenet – Koskemattomuus – Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö – Parlamentin harkintavalta – Tuomioistuinvalvonta – Ulottuvuus

(Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artikla)

(ks. 23 ja 24 kohta)

2.      Kumoamiskanne – Kanneperusteet – Olennaisten menettelymääräysten rikkominen – Ulottuvuus – Menettelysääntöjen rikkominen – Kumoaminen vain siinä tapauksessa, että riidanalainen päätös olisi ilman sääntöjenvastaisuutta ollut sisällöltään erilainen

(SEUT 263 artikla)

(ks. 29 kohta)

3.      Euroopan unionin erioikeudet ja vapaudet – Euroopan parlamentin jäsenet – Koskemattomuus – Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö – Edellytykset

(Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artikla; Euroopan parlamentin työjärjestyksen 9 artikla)

(ks. 42–44, 65, 68 ja 72 kohta)

4.      Euroopan unionin erioikeudet ja vapaudet – Euroopan parlamentin jäsenet – Koskemattomuus tehtävien hoidossa ilmaistun mielipiteen ja äänestyksen osalta – Kohde

(Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 8 artikla)

(ks. 59 kohta)

Aihe

SEUT 278 artiklaan perustuva vaatimus kantajan koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2020/2110(IMM)) 25.3.2021 annetun parlamentin päätöksen P9_TA(2021)0092 täytäntöönpanon lykkäämiseksi

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Jean-François Jalkh velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, välitoimimenettelystä aiheutuneet kulut mukaan lukien.