Language of document : ECLI:EU:T:2021:848


 


 Sentenza tal-Qorti Ġenerali (IsSitt Awla) tal1 ta’ Diċembru 2021 –
Jalkh vs IlParlament

(Kawża T230/21)

“Dritt istituzzjonali – Membru tal-Parlament – Privileġġi u immunitajiet – Deċiżjoni ta’ tneħħija tal-immunità parlamentari – Artikoli 8 u 9 tal-Protokoll Nru 7 fuq il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni – Proċedura ta’ tneħħija tal-immunità – Żball manifest ta’ evalwazzjoni”

1.      Privileġġi u immunitajiet tal-Unjoni Ewropea – Membri tal-Parlament Ewropew – Immunità – Talba għat-tneħħija tal-immunità – Setgħa diskrezzjonali tal-Parlament – Stħarriġ ġudizzjarju – Portata

(Protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, Artikolu 9)

(ara l-punti 23, 24)

2.      Rikors għal annullament – Motivi – Ksur tar-rekwiżiti formali essenzjali – Portata – Ksur tar-regoli tal-proċedura – Annullament biss fil-każ tal-istabbiliment ta’ kontenut differenti mid-deċiżjoni kkontestata fl-assenza tal-irregolarità

(Artikolu 263 TFUE)

(ara l-punt 29)

3.      Privileġġi u immunitajiet tal-Unjoni Ewropea – Membri tal-Parlament Ewropew – Immunità – Talba għat-tneħħija tal-immunità – Kundizzjonijiet

(Protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, Artikolu 9; Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew, Artikolu 9)

(ara l-punti 42 sa 44, 65, 68, 72)

4.      Privileġġi u immunitajiet tal-Unjoni Ewropea – Membri tal-Parlament Ewropew – Immunità għall-opinjonijiet espressi u l-voti mitfugħa fil-qadi tad-dmirijiet tagħhom – Suġġett

(Protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, Artikolu 8)

(ara l-punt 59)

Suġġett

Talba bbażata fuq l-Artikolu 263 TFUE u intiża għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Parlament P9_TA(2021)0092 tal‑25 ta’ Marzu 2021 dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta’ Jean-François Jalkh (2020/2110(IMM)).

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Jean-François Jalkh huwa kkundannat għall-ispejjeż, inklużi dawk relatati mal-proċeduri għal miżuri provviżorji.