Language of document :

Acțiune introdusă la 31 octombrie 2007 - Baniel-Kubinova și alții/Parlamentul European

(Cauza F-131/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Barbora Baniel-Kubinova (Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului) și alții (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocats)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) a Parlamentului European, prin care s-a respins acordarea către reclamantă a diurnei prevăzute la articolul 10 din anexa VII la statut;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii lor, reclamanții invocă încălcarea articolului 71 din statut și a articolului 10 din anexa VII la statut.

____________