Language of document :

Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2007 - Strack/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-132/07)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Guido Strack (Köln, Republica Federală Germania) (reprezentant: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei din 23 iulie 2007 și a deciziilor implicite din 9 august 2007 și 11 septembrie 2007 complementare acesteia, precum și a deciziei din 9 noiembrie 2007, în măsura în care prin acestea se resping cererile reclamantului din 9 aprilie 2007, 11 mai 2007 și 11 octombrie 2007 cu privire la autorizarea publicării unor documente (în lumina tuturor considerentelor legale, în special a articolelor 17, 17a, 19 și 24 din Statutul funcţionarilor, precum și a oricărei dispoziţii privind drepturile de autor și protecţia datelor) și la introducerea unei plângeri împotriva unor (foști) comisari și agenţi ai Comisiei și acordarea de daune-interese în valoare de cel puţin 10 000 de euro.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei din 23 iulie 2007 și a deciziilor implicite din 9 august 2007 și 11 septembrie 2007 complementare acesteia, precum și a deciziei din 9 noiembrie 2007, în măsura în care prin acestea se resping cererile reclamantului din 9 aprilie 2007, 11 mai 2007 și 11 octombrie 2007 cu privire la autorizarea publicării unor documente (în lumina tuturor considerentelor legale, în special a articolelor 17, 17a, 19 și 24 din Statutul funcţionarilor, precum și a oricărei dispoziţii privind drepturile de autor și protecţia datelor) și la introducerea unei plângeri împotriva unor foști comisari și agenţi ai Comisiei ;

obligarea pârâtei la plata către reclamant de daune-interese în valoare de cel puţin 10 000 de euro pentru prejudiciile nemateriale aduse sănătăţii și morale cauzate reclamantului prin deciziile care trebuie anulate;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________