Language of document :

Sag anlagt den 31. oktober 2007 - Kremlis mod Kommissionen

(Sag F-129/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Georges-Stavros Kremlis (Bruxelles, Belgien) (ved avocat S. Pappas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 21. december 2006 om afslag på sagsøgerens ansøgning om den ledige stilling som chef for Kommissionens Repræsentation i Grækenland og udnævnelse af en anden person til denne stilling.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerens anbringender har en høj grad af lighed med dem, som er gjort gældende i sag F-128/07, der er offentliggjort i samme udgave af Den Europæiske Unions Tidende.

____________