Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 31. oktobrī - Kremlis/Komisija

(lieta F-129/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Georges-Stavros Kremlis, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - S. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2006. gada 21. decembra lēmumu, ar ko noraidīta prasītāja kandidatūra uz vakanto Komisijas pārstāvniecības Grieķijā vadītāja vietu un šī vieta piešķirta citam kandidātam;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs min līdzīgus pamatus tiem, kas minēti lietā F-128/07, par kuru paziņojums ir publicēts šī paša numura Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

____________