Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. detsembri 2008. aasta otsus - Baniel-Kubinova versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi F-131/07)1

(Avalik teenistus - Katseajal olevateks ametnikeks nimetatud ajutised teenistujad ja abiteenistujad - Personalieeskirjade VII lisa artikkel 10 - Õigus päevarahale pärast sisseseadmistoetuse ühe osa kättesaamist)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Barbora Baniel-Kubinova (Alzingen, Luksemburg) ja veel 13 Euroopa Parlamendi ametnikku (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: R. Ignătescu ja S. Seyr)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada mitmed Euroopa Parlamendi ametisse nimetava asutuse otsused, millega keelduti hagejatele maksmast ametnike personalieeskirjade VII lisa artiklis 10 sätestatud päevaraha.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 183, 19.7.2008, lk 32.