Language of document : ECLI:EU:F:2008:159

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

2. prosince 2008

Věc F-131/07

Barbora Baniel-Kubinova a další

v.

Evropský parlament

„Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci a pomocní zaměstnanci jmenovaní úředníky ve zkušební době – Článek 10 přílohy VII služebního řádu – Nárok na denní příspěvek po obdržení části příspěvku na zařízení“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se B. Baniel-Kubinova a dalších 13 úředníků Parlamentu domáhá zrušení rozhodnutí Parlamentu nepřiznat jim denní příspěvek uvedený v článku 10 přílohy VII služebního řádu.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Náhrada výdajů – Příspěvek na zařízení – Dočasní zaměstnanci

(Služební řád, příloha VII, čl. 5 odst. 1; pracovní řád ostatních zaměstnanců, článek 24)

2.      Úředníci – Náhrada výdajů – Denní příspěvek – Podmínky přiznání – Úředník ve zkušební době, který obdržel příspěvek na zařízení jako dočasný zaměstnanec – Vyloučení

(Služební řád, článek 71; příloha VII, články 5 a 10; pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 24 odst. 1)

1.      Zákonodárce Společenství stanoví v článku 24 pracovního řádu ostatních zaměstnanců nárok na příspěvek na zařízení pro dočasné zaměstnance, přičemž vychází z toho, že i bez jistoty zaměstnání jako úředník v trvalém služebním poměru se dočasní zaměstnanci, jejichž předpokládaná doba služby činí alespoň jeden rok, mohou chtít ve svém místě zaměstnání stálým a trvalým způsobem začlenit. Na pokrytí výdajů, které vyplývají z vynaložené snahy o takovéto začlenění, je dočasným zaměstnancům vyplácen příspěvek na zařízení, byť v případě předpokládané doby služby, která je kratší než tři roky, pouze částečný.

(viz bod 20)

2.      Jednoduché porovnání článku 5 a článku 10 přílohy VII služebního řádu brání tomu, aby osoba, která jako dočasný zaměstnanec obdržela příspěvek na zařízení podle čl. 24 odst. 1 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, následně mohla při svém jmenování úředníkem ve zkušební době uplatňovat nárok na denní příspěvek, a to nezávisle na změně služebního postavení. Vzhledem k tomu, že poskytnutí příspěvku na zařízení závisí na přemístění místa bydliště do místa zaměstnání dotyčného, nemůže tento následně za účelem získání další finanční výhody, jako je denní příspěvek, úspěšně tvrdit, že jeho zařízení v místě zaměstnání je na rozdíl od „skutečného“ místa bydliště, které se nachází v jeho zemi původu, dočasné.

Pokud dotyčný za účelem získání příspěvku na zařízení učinil čestné prohlášení, aby prokázal, že se místo jeho bydliště nachází v místě zaměstnání, a přiložil k tomuto prohlášení patřičné doklady, je správa na základě vztahu důvěry, který musí existovat mezi orgánem a jeho úředníky, jakož i z důvodu racionálního vedení správy, oprávněna upustit od provedení opětovného přezkumu otázky týkající se místa bydliště dotyčného, pokud žádá o poskytnutí denního příspěvku.

(viz body 27 a 30)