Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.1.2011 - Strack v. komissio

(Asia F-132/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Henkilöstösääntöjen 17, 17 a ja 19 artikla - Asiakirjojen sisällön ilmaisemista koskeva lupa - Tekstin julkaisemista koskeva lupa - Lupa, joka koskee toteamusten käyttämistä kansallisissa tuomioistuimissa - Tutkittavaksi ottaminen)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Guido Strack (Köln, Saksa) (edustaja: H. Tettenborn)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Useiden sellaisten komission päätösten kumoaminen, joilla hylätään kantajan pyyntö, joka yhtäältä koskee lupaa julkaista tietyt asiakirjat ja toisaalta lupaa tehdä kantelu (entisistä) komissaareista ja komission toimihenkilöistä - Vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Strack velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 107, 26.4.2008, s. 44.