Language of document : ECLI:EU:F:2009:118

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (otrā palāta)

2009. gada 17. septembrī

Lieta F‑132/07

Guido Strack

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Procesa jautājumi – Iebilde par nepieņemamību – Aizmuguriska lietas izskatīšana

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru Komisija G. Strack 2007. gada 22. oktobrī celtās prasības ietvaros ar atsevišķu dokumentu cēlusi iebildi par minētās prasības nepieņemamību saskaņā ar Civildienesta tiesas Reglamenta 78. pantu

Nolēmums Komisijas pieteikumu pieņemt lēmumu par prasības nepieņemamību atzīt par pieņemamu. Prasītāja pieteikumu pieņemt lēmumu par aizmugurisku lietas izskatīšanu noraidīt. Komisijas pieteikumu pieņemt lēmumu par prasības nepieņemamību pievienot lietai. Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Procesuālo dokumentu pieņemamība – Iebildes par nepieņemamību celšana pēc iebildumu raksta iesniegšanas termiņa pagarināšanas – Pieņemamība

(Civildienesta tiesas Reglamenta 39. un 78. pants)

Gadījumā, ja Civildienesta tiesa apmierina atbildētāja lūgumu pagarināt iebildumu raksta iesniegšanas termiņu, fakts, ka šis lietas dalībnieks pirms pagarinātā termiņa beigām tā vietā, lai iesniegtu iebildumu rakstu, kurā ir ietverta lietas analīze pēc būtības, ir izvēlējies izvirzīt iebildi par nepieņemamību saskaņā ar Civildienesta tiesas Reglamenta 78. pantu, neapšauba lūguma pagarināt termiņu saderību ar minēta reglamenta attiecīgajiem noteikumiem, kā arī neliecina par šī lūguma negodīgumu.

Atļaujot pagarināt iebildumu raksta iesniegšanas termiņu, pirms beidzies minētā reglamenta 78. pantā paredzētais termiņš iebildes par nepieņemamību celšanai, Civildienesta tiesa ir netieši pieļāvusi, ka noteiktā pagarinātā termiņa laikā atbildētāja ar atsevišķu dokumentu var iesniegt iebildi par nepieņemamību vai iebildumu rakstu. Šajā ziņā, ja neviens skaidrs noteikums neparedz iespēju pagarināt minētajā 78. pantā paredzēto termiņu, no tā neizriet, ka, ja termiņa pagarināšana būtu notikusi pirms minētā termiņa beigām, lietas dalībnieks nevarētu ar atsevišķu dokumentu iesniegt iebildi par nepieņemamību.

(skat. 10. un 12. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2002. gada 10. jūlijs, T‑387/00 Comitato organizzatore del convegno internazionale/Komisija, Recueil, II‑3031. lpp., 35. punkts.