Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 3. decembrī Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., un Aluminios Cortizo, S.A.U. iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta paplašinātā sastāvā) 2020. gada 23. septembra spriedumu apvienotajās lietās T-515/13 RENV un T-719/13 RENV Spānijas Karaliste u.c./Komisija

(Lieta C-662/20 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., un Aluminios Cortizo, S.A.U. (pārstāvji: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero un A. Lamadrid de Pablo, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Lico Leasing, S.A.U un Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A.

Prasījumi

apelācijas pamatus, kas ir izklāstīti šajā apelācijas sūdzībā, atzīt par pieņemamiem un apmierināt tos;

atcelt Vispārējās tiesas 2020. gada 23. septembra spriedumu apvienotajās lietās T-515/13 RENV un T-719/13 RENV Spānijas Karaliste u.c./Komisija 1 ;

atcelt Komisijas 2013. gada 17. jūlija Lēmumu par valsts atbalstu SA.21233 C/11 2 (ex NN/11, ex CP 137/06), ko īstenojusi Spānija – Noteiktiem finanšu līzinga līgumiem piemērojamais nodokļu režīms, pazīstams arī kā “Spānijas nodokļu līzinga sistēma”, un it īpaši tā 1. panta 1. punktu, ciktāl ar to Spānijas nodokļu līzinga sistēma ir atzīta par prettiesisku valsts atbalstu, un, pakārtoti, tā 4. panta 1. punktu, ciktāl tajā ir uzdots pilnībā atgūt atbalstu no EIG ieguldītājiem;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēji lūdz atcelt pārsūdzēto spriedumu, pamatojoties uz šādiem pamatiem:

Pirmais pamats: Vispārējā tiesa ir kļūdaini interpretējusi un piemērojusi LESD 107. panta 1. punktu saistībā ar selektivitātes jēdzienu. It īpaši apelācijas sūdzības iesniedzēji uzskata, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi tiesību kļūdu, analizējot Spānijas nodokļu līzinga sistēmas iespējamo “nozaru selektivitāti” (pirmais apakšpamats). Pakārtoti un gadījumā, ja Tiesa neapmierinās apelācijas sūdzības pirmo apakšpamatu, apelācijas sūdzības iesniedzēji uzskata, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi tiesību kļūdu, interpretējot Savienības tiesu judikatūru, kas attiecas uz iespējamu nodokļu administrācijas rīcības brīvību (otrais apakšpamats).

Otrais pamats: Vispārējā tiesa ir kļūdaini piemērojusi tiesiskās paļāvības aizsardzības principu.

Trešais pamats: Vispārējā tiesa ir kļūdaini piemērojusi atbalsta atgūšanai piemērojamos principus.

____________

1 EU:T:2020:434

2 OV 2014, L 114, 1. lpp.