Language of document :

Жалба, подадена на 24 февруари 2021  г. от Cinkciarz.pl sp. z o.o. срещу решението, постановено от Общия съд на 16 декември 2020 г. по дело T-665/19, Cinkciarz.pl/EUIPO

(Дело C-114/21 P)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (представители: E. Skrzydło-Tefelska, radca prawny, K. Gajek, adwokat, M. Żuk, radca prawny)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

С определение от 22 юни 2021 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) не допуска жалбата за разглеждане.

____________