Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 18 juni 2021 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Köln - Tyskland) – Deutsche Lufthansa AG mot BC

(Mål C-106/21)1

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 182, 10.05.2021.