Language of document :

Žaloba podaná dne 17. února 2011 - Strohm v. Komise

(Věc F-14/11)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Andreas Strohm (Brusel, Belgie) (zástupci: J. Schlenker, M. Heimburger, R. Bakker, U. Thanner, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované nepřevzít 100 % léčebných nákladů vzniklých v souvislosti se stomatologickým ošetřením.

Návrhová žádání žalobce

Žalobce navrhuje

Zrušit vyúčtování ze dne 01.06.2010 č. pol. 10003157, ze dne 04.06.2010 č. pol. 10003164 a ze dne 25.11.2010 č. pol. 10003383, jakož i povolovacích opatření č.j. 100525302817 ze dne 04.06.2010 a 100525302817 ze dne 11.06.2010 a uložit žalované povinnost zaplatit žalobci částku 4.251,49 eur společně s úroky ve výši 5 %,

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________