Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 28. septembri 2011. aasta määrus - De Hecq versus koisjon

(kohtuasi F-12/11)1

(Avalik teenistus - Kutsehaigus - Töövõimetuks jäämine - Taotlus jätkata kutsetegevust - Kahju hüvitamise ja viiviste makmise nõue)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Ese

Hagi, mille ese on nõue tühistada otsus, millega jäeti vaikimisi rahuldamata hageja taotlus jätkata kutsetegevust ning maksta talle alates 1. augustist 2003 ametniku täistöötasu ja kahjuhüvitist, kohaldades mõlemale summale alates 1. augustist 2003 viivist määras 7% aastas.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Mõista kõik kohtukulud välja A. Hecqilt.

____________

1 - ELT C 113, 9.4.2011, lk 22.