Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 8. veebruari 2012. aasta otsus – Bouillez jt versus nõukogu

(kohtuasi F-11/11)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2010. aasta edutamine – Edutamisest keeldumine – AST kategooria ametnike teenete võrdlev hindamine nende teenistuskäigu alusel – Institutsiooni kohustus jätta personalieeskirjade õigusvastane rakendussäte kohaldamata)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Vincent Bouillez jt (Overijse, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja J. Herrmann)

Ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus jätta hagejad 2010. aasta edutamise käigus kõrgemale palgaastmele edutamata.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hagejate kohtukulud.

____________

1     ELT C 139, 7.5.2011, lk 30.