Language of document :

Žaloba podaná dne 7. února 2011 - Sabbag Afota v. Rada

(Věc F-9/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Veronica Sabbag Afota (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nepovýšit žalobkyni do platové třídy AD 11 za hodnotící období 2010.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2010 o stížnosti namířené proti rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nepovýšit žalobkyni do platové třídy AD 11 za toto hodnotící období,

v případě potřeby zrušit rozhodnutí druhého hodnotitele týkající se vyhotovení konečné hodnotící zprávy žalobkyně za hodnotící období 2008-2009 a rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 26. dubna 2010 nepovýšit žalobkyni do platové třídy AD 11 za hodnotící období 2010,

uložit Radě náhradu nákladů řízení.

____________