Language of document :

Sag anlagt den 9. februar 2011 - Bouillez m.fl.mod Rådet

(Sag F-11/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Vincent Bouillez (Overijse, Belgien) m.fl. (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annulation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgerne til en højere lønklasse i forfremmelsesåret 2010.

Sagsøgernes påstande

Rådets afslag af 3. november 2010 på sagsøgernes klage annulleres.

Om fornødent annulleres afgørelserne om ikke at forfremme sagsøgerne til en højere lønklasse i forfremmelsesåret 2010.

Rådet for den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________