Language of document :

Beroep ingesteld op 7 februari 2011 - Bojinova en Ghiba / Commissie

(Zaak F-10/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Silvia Bojinova (Brussel, België) en Dorina Maria Ghiba (Brussel, België) (vertegenwoordiger: C. Mourato, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten van de jury van de vergelijkende onderzoeken COM/INT/EU2/10/AD5 en COM/INT/EU2/AST3 tot afwijzing van verzoeksters' aanmelding, op grond dat zij niet voldeden aan de voorwaarden van de aankondigingen van vergelijkend onderzoek

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van het besluit van de jury van 11 mei 2010 houdende afwijzing van de aanmelding van Bojinova voor intern vergelijkend onderzoek COM/INT/EU2/10/AD5 alsmede van het bevestigende besluit van het TABG van 26 oktober 2010 tot afwijzing van de door haar op 6 augustus 2010 ingediende klacht;

nietigverklaring van het besluit van de jury van 10 mei 2010 houdende afwijzing van de aanmelding van Ghiba voor intern vergelijkend onderzoek COM/INT/EU2/AST3 alsmede van het besluit van het TABG van 26 oktober 2010 tot afwijzing van de door haar op 4 augustus 2010 ingediende klacht;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.

____________