Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 19. aprīlī - ZZ/Parlaments

(lieta F-50/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji - P. Nelissen Grade un G. Leblanc, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas lēmuma, ar kuru prasītājam ir piešķirts tikai viens nopelnu punkts 2009. gada novērtējumā, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2011. gada 20. janvāra lēmumu, ar kuru tiek noraidīta prasītāja sūdzība;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2010. gada 11. maija lēmumu, kas tika paziņots prasītājam 2010. gada 27. maijā, tam piešķirt tikai vienu nopelnu punktu 2009. gada novērtējumā;

norādīt iecēlējinstitūcijai sekas, kādas ir apstrīdētajiem lēmumiem;

piešķirt prasītājam EUR 2000 kā ciestā morālā kaitējuma atlīdzību;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________