Language of document :

Tožba, vložena 19. aprila 2011 - ZZ proti Parlamentu

(Zadeva F-50/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnika: P. Nelissen Grade in G. Leblanc, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe OPI, da se tožeči stranki dodeli zgolj ena točka za delovno uspešnost za ocenjevalno obdobje 2009.

Predlogi tožeče stranke

Odločba organa, pristojnega za imenovanja, z dne 20. januarja 2011 o zavrnitvi ugovora tožeče stranke naj se razglasi za nično;

odločba OPI z dne 11. maja 2010, s katero se je tožeča stranka seznanila 27. maja 2010, da se tožeči stranki dodeli zgolj ena točka za delovno uspešnost za ocenjevalno obdobje 2009, naj se razglasi za nično;

OPI naj se seznani z učinki razglasitve ničnosti izpodbijanih odločb;

tožeči stranki naj se prisodi 2000 EUR odškodnine za nastalo nepremoženjsko škodo;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________