Language of document :

Acțiune introdusă la 14 aprilie 2011 - ZZ/BEI

(Cauza F-45/11)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârât: Banca Europeană de Investiții

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea raportului de evaluare întocmit în privința reclamantului pentru anul 2009, în măsura în care nu îi atribuie nota A sau nota B+ și în măsura în care nu îl propune pentru promovare la funcția D

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei a cărei copie a fost transmisă la 24 septembrie 2010, în măsura în care, la 22 septembrie 2010, în temeiul articolului 22 din Regulamentul personalului și al scrisorii din 18 martie 2010, Comitetul de recurs a respins recursul reclamantului privind raportul de evaluare pentru anul 2009;

anularea raportului de evaluare pentru anul 2009 în partea care cuprinde evaluarea, precum și în măsura în care nu atribuie reclamantului nota A sau nota B+ și în măsura în care nu îl propune pentru promovare la funcția D;

anularea tuturor actelor conexe, subsecvente și prealabile, între care se regăsesc în orice caz atât instrucțiunile emise de Direcția resurse umane privind rezumarea evaluării folosind una dintre primele litere ale alfabetului, cât și promovările decise la 25 martie 2010, având în vedere că, în lumina aprecierii exprimate de superiorii reclamantului și contestate prin prezenta acțiune, BEI nu l-a luat în considerare pe reclamant la punctul "Promotions from Function E to D";

anularea scrisorilor din 17 și din 30 noiembrie 2010, prin care președintele BEI, în cadrul procedurii de conciliere prevăzute la articolul 41 din Regulamentul personalului, a refuzat să acorde reclamantului posibilitatea de a se reprezenta singur, precum și a scrisorii din 20 ianuarie 2010, prin care directorul general de resurse umane a refuzat rambursarea cheltuielilor efectuate de reclamant pentru plata avocatului care l-a reprezentat;

obligarea BEI la repararea prejudiciilor morale și materiale, precum și la rambursarea sumelor plătite avocatului Gabriele Isola, la plata cheltuielilor de judecată și a dobânzilor, cu actualizarea sumelor acordate.

____________