Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 8. märtsi 2012. aasta määrus – BE versus komisjon

(kohtuasi F-49/11)1

Kohtumenetluse keel: inglise

Teise koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

____________

1    ELT C 186, 25.6.2011, lk 36.