Language of document : ECLI:EU:F:2011:130

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2011. szeptember 8.

F‑51/11. R. sz. ügy

Dimitrios Pachtitis

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Ideiglenes intézkedés iránti eljárás – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem”

Tárgy:      Az EUMSZ 278. cikk és az EA 157. cikk, valamint az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 279. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben D. Pachtitis az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) 2011. február 14‑i azon határozatának felfüggesztését kéri, amely a Közszolgálati Törvényszék F‑35/08. sz., Pachtitis kontra Bizottság ügyben 2010. június 15‑én hozott ítéletének (amellyel szemben T‑361/10. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban az Európai Unió Törvényszéke előtt) végrehajtásaként felhívta az EPSO/AD/77/06 nyílt versenyvizsga előválogató tesztjein való újbóli részvételre.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

Összefoglaló

1.      Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Ideiglenes intézkedések – Az elrendelés feltételei – „Fumus boni juris” – Sürgősség – Kumulatív jelleg – Az ügyben szereplő érdekek összességének mérlegelése – A vizsgálat sorrendje és módja – Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró mérlegelési jogköre

(EUMSZ 278. cikk és EUMSZ 279. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 102. cikk, 2. §)

2.      Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Elfogadhatósági feltételek – Az alapkereset prima facie elfogadhatósága

(EUMSZ 278. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 102. cikk, 2. §)

3.      Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Előkészítő aktus

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

4.      Megsemmisítés iránti kereset – Határidőben meg nem támadott határozatot megerősítő határozattal szembeni kereset – Elfogadhatatlanság

1.      Az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet illetően a sürgősségre és a kérelem megalapozottságának valószínűsítésére (fumus boni iuris) vonatkozó feltételek kumulatív jellegűek, így e kérelmet el kell utasítani, ha e feltételek egyike nem teljesül. Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró adott esetben a fennálló érdekeket is mérlegeli.

Ezen együttes vizsgálat során az ideiglenes intézkedésről határozó bíró széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik, és az ügy jellegzetességeire tekintettel szabadon határozza meg e különböző feltételek vizsgálatának módját és rendjét, minthogy semmilyen jogszabály nem ír elő számára előre meghatározott vizsgálati módot az ideiglenes intézkedés szükségességének értékeléséhez.

(lásd a 15. és 16. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑173/99. R. sz., Elkaïm és Mazuel kontra Bizottság ügyben 1999. szeptember 10‑én hozott végzésének 18. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑52/08. R. sz., Plasa kontra Bizottság ügyben 2008. július 3‑án hozott végzésének 21. és 22. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

2.      Az alapkereset elfogadhatóságának kérdése főszabály szerint nem vizsgálható ideiglenes eljárás iránti kérelem keretében, hanem azt a kereset értékelésénél kell megítélni, kivéve ha a kereset első ránézésre nyilvánvalóan elfogadhatatlannak tűnik. Az ideiglenes intézkedés iránti eljárás szakaszában az elfogadhatóságról hozott határozat, ha az elfogadhatóság prima facie nem teljesen kizárt, előre meghatározná a Közszolgálati Törvényszéknek az alapeljárásban hozandó határozatát.

(lásd a 17. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑196/98. R. sz., Peña Abizanda és társai kontra Bizottság ügyben 1999. február 4‑én hozott végzésének 10. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

a Közszolgálati Törvényszék F‑120/06. R. sz., Dálnoky kontra Bizottság ügyben 2006. december 14‑én hozott végzésének 41. pontja.

3.      A versenyvizsga előválogató tesztjein való részvételre történő egyszerű felhívás nem minősül sérelmet okozó aktusnak, mivel az nem érinti a pályázó azon lehetőségét, hogy sikeresen teljesítse a szóban forgó teszteket, majd a versenyvizsga vizsgáin a tartaléklistára való felvételét biztosító pontokat szerezzen.

(lásd a 21. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑32/89. és T‑39/89. sz., Marcopoulos kontra Bíróság egyesített ügyekben 1990. június 22‑én hozott ítéletének 22. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑22/05. RENV. sz., Neophytou kontra Bizottság ügyben 2009. szeptember 23‑án hozott ítéletének 71. pontja.

4.      Elfogadhatatlan az olyan korábbi határozatot pusztán megerősítő határozat megsemmisítése iránt benyújtott kereset, amelyet az erre előírt határidőn belül nem támadtak meg. A határozat akkor minősül egy korábbi határozat puszta megerősítésének, ha nem tartalmaz semmiféle új elemet a korábbi aktushoz képest, és azt nem előzi meg e korábbi határozat címzettjének helyzetére vonatkozó újbóli vizsgálat.

(lásd a 28. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 54/77. sz., Herpels kontra Bizottság ügyben 1978. március 9‑én hozott ítéletének 11–14. pontja; 23/80. sz.,Grasselli kontra Bizottság ügyben 1980. december 10‑én hozott ítéletének 18. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑83/99–T‑85/99. sz., Ripa di Meana és társai kontra Parlament egyesített ügyekben 2000. október 26‑án hozott ítéletének 33. és 34. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑78/06. sz., Suhadolnik kontra Bíróság ügyben 2006. december 19‑én hozott végzésének 31. és 32. pontja; F‑28/08. sz., Pouzol kontra Számvevőszék ügyben 2008. július 15‑én hozott végzésének 45. pontja.