Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 9. února 2012 – Zur Oven-Krockhaus v. Komise

(Věc F-47/11)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci po smírném vyřešení sporu.

____________

1Úř. věst. C 252, 27.8.2011, s. 56.